Sänka kostnader

Finns det på något sätt man kan göra för att effektivisera arbetet på en fabrik som har alla moment färdiguppdelade och där allt går som en klocka? Svaret på den frågan är ett enkelt, men fast - ja. Idag så är det nämligen så att man hela tiden kan förfina, förbättra och effektivisera en fabrik. Målet är ju självklart att på bästa möjliga sätt sänka kostnaderna så mycket som det bara går. Med automation dessutom så kan man till slut delegera arbetet åt maskiner som till slut sköter hela produktionen. Idag finns det många företag som har halvautomatiserade fabriker, men det är bara ett fåtal som har helt automatiserat.